DZIENNIK KS. ADAMA ANTONIEGO SIKORSKIEGO, MARIANINA

Wpisy

 • piątek, 12 lutego 2016
  • 60-ta rocznica mego chrztu św.

   Przeżywam dziś ze wzruszeniem 60-tą rocznicę otrzymania przeze mnie sakramentu chrztu św. Było to 12 lutego 1956 r.Otrzymałem chrzest w kościele Serca Pana Jezusa (dziś:Sanktuarium Serca Pana Jezusa) w Szczecinie przy Placu Zwycięstwa.Wówczas moi rodzice mieszkali na terenie tej parafii prowadzonej przez księży chrystusowców na ul. Małkowskiego 16 m 14.Chrztu św. udzielił mi jeden z nich:śp.ks.Antoni Adamski, który potem pracował we Francji, tam wydawał czasopismo "Apostolstwo chorych" a zmarł 29 maja 1972 r. Moimi rodzicami chrzestnymi byli ciocia Gertruda Sikorska, żona najstarszego z braci mojego taty:śp.Edwarda i śp. prof. Zygmunt Kosiński (zm. w 1958 r.), opiekun mojej mamy i mój przybrany wujek.Wartość chrztu św. uzmysłowili mi: formacja na "Drodze neokatechumenalnej" zakończona uroczystym odnowieniem przyrzeczeń chrztu św. w ramach liturgii Wigilii Paschalnej 2015r.w katedrze warszawskiej w obecności ks. kard. Kazimierza Nycza i ojciec prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM Conv., promotor mojej pracy doktorskiej na KUL-u.Chrzcielnica w kościele Serca Pana Jezusa znajduje się na prawo od prezbiterium po stronie bocznego ołtarza z obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej.Ta lokalizacja chrzcielnicy miała dla mnie znaczenie prorocze gdy podjąłem pracę duszpasterską na Wschodzie (Białoruś) i pielgrzymowałem stamtąd do Sanktuarium Matki Bożej w Ostrej Bramie w Wilnie.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   piątek, 12 lutego 2016 22:12
  • Blog na Facebok-u

   Ostatnio piszę tutaj tak rzadko i tak mało gdyż na bieżąco dzielę się swymi przeżyciami i przemyśliwaniami na łamach Facebook-u pod nazwą "Adam Sikorski" ze zdjęciem w stroju kapłańskim.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   piątek, 12 lutego 2016 22:08
 • piątek, 18 grudnia 2015
  • Raport o stanie wiary w Polsce

   Przeczytałem ciekawą książkę pod tytułem:"Raport o stanie wiary w Polsce".Jest to tekst rozmowy przeprowadzonej z arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski przez publicystów:Grzegorza Górnego i Tomasza P. Terlikowskiego.Książka została wydania w Radomiu w 2011 r. przez Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.Tekst jest uzupełniony przez ciekawe dane statystyczne dotyczące Kościoła w Polsce.Ks.Arcybiskup wypowiada się bardzo pozytywnie m.in. o "Drodze neokatechumenalnej".

   Ks. Arcybiskupa poznałem w połowie lat 80-tych ubiegłego stulecia gdy był rektorem Kolegium Polskiego w Rzymie.Uczęszczałem tam wówczas na uroczystości imieninowe mego kolegi z seminarium lubelskiego:ks. Mariana Nowaka.Ówczesny Ks.Rektor załatwił mi stypendium na naukę języka francuskiego w Paryżu.

   Później razem z moją Mamą uczestniczyłem w sakrze biskupiej Ks. Rektora w dniu 16 października 1986 r. w Bazylice św. Piotra dokonanej przez Ojca Św. Jana Pawła II.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   piątek, 18 grudnia 2015 21:22
 • wtorek, 08 grudnia 2015
  • Święto Maryi Niepokalanej

   Celebrowałem "Godzinę łaski" między godziną 12 a 13.Zapoznałem się z listem okólnym naszego Przełożonego Generalnego na nasze święto patronalne Niepokalanego Poczęcia NMP.W pierwszej części Ojciec Generał pisze o Niepokalanym Poczęciu Matki Pana jako wspaniałym owocu Bożego miłosierdzia a w drugiej części zapowiada rok 2016 jako rok bł.ojca Stanisława Paczyńskiego, naszego założyciela.Podczas Mszy św. wieczornej odnowiłem śluby zakonne razem z moimi Współbraćmi.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   wtorek, 08 grudnia 2015 22:52
 • niedziela, 29 listopada 2015
  • Misjonarze Krwi Chrystusa

   Z moją wspólnotą biblijną przeżyłem dzień skupienia w ośrodku Misjonarzy Krwi Chrystusa w Ożarowie, którzy w tym roku obchodzą 200 lat istnienia.W sali, w której mieliśmy spotkanie wisiał na ścianie dużej wielkości obraz założyciela tych Misjonarzy:św. Kaspra del Bufalo (1786-1837) Naszym honorowym gościem był misjonarz z Islandii ks. Mikołaj Kęcik.Rozważaliśmy tekst biblijny z Ga 6,1-10 i odpowiadaliśmy na następujące pytanie:"Czy dostrzegasz jak Chrystus pozwala Ci wypełnić Jego prawo miłości i jedności".

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   niedziela, 29 listopada 2015 18:23
 • piątek, 27 listopada 2015
  • Bogdan Jański (1807-1840)

   Choć studiowałem dzieje duchowości chrześcijańskiej i poźniej wykładałem tę materię to nie bardzo wiedziałem kim był Bogdan Jański i co ważnego zrobił.Dopiero teraz gdy pomagam w parafii św. Kazimierza w Warszawie,prowadzonej przez księży zmartwychwstanców i odbywając z moją wspólnotą spotkania modlitewne w domu parafialnym, gdzie na parterze mieści się rektorat Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (www.janski.edu.pl), sięgnąłem po publikacje mówiące o nim.Przeczytałem o nim dwie broszury:"Bogdan Jański i jego dzieło" autorstwa ks. Jacka Neumanna oraz "Sługa Boży Bogdan Jański apostoł zmartwychwstania" na podstawie pracy ks. Kazimerza Wójtowicza CR a czeka mnie do przeczytania książka pt."Duchowość zmarwtychwstańcza" autorstwa ks. Stanisława Urbańskiego.Teraz już wiem,że Jański był myślicielem,prawnikiem, ekonomistą, działaczem Wielkiej Emigracji, przyjacielem Adam Mickiewicza i wydawcą jego dzieł.Był człowiekiem o wielkiej wiedzy i zainteresowaniach,wyprzedzającym swoją epokę w podejściu do gospodarczej aktywności i przedsiębiorczości, a także do tożsamości Polski i idei zjednoczonej Europy.Jański promował koncepcję "człowieka zintegrowanego", łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w działaniu z chrześcijańskimi wartościami.Założył Zgromadzenie Zmartwychwstanców,znane między innymi z działalności edukacyjnej w wielu krajach świata.Jest kandydatem na ołtarze (w 2005 r. został rozpoczęty jego proces beatyfikacyjny).

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   piątek, 27 listopada 2015 17:45
 • wtorek, 24 listopada 2015
 • niedziela, 22 listopada 2015
  • Ks.Władysław Lewandowicz a Akcja Katolicka

   Dziś obchodzono Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.Jest to święto patronalne Akcji katolickiej.W tym roku w Polsce obchodzono 85 lat od powstania Akcji katolickiej i 20 lat od jej reaktywowania.

   W latach 30-tych ubiegłego wieku marianin ks.dr Władyslaw Lewandowicz (1894-1949) był dyrektorem Akcji katolickiej archidiecezji warszawskiej.Napisałem o nim na KUL-u pod kierunkiem ks.prof.Marka Zahajkiewicza pracę magisterską.Praca ta została opublikowana.

   W tych dniach odbywają się w wielu diecezjach w Polsce obchody rocznicowe, m.in. w Szczecinie, w których to uroczystościach uczestniczyła moja mama Elżbieta Sikorska.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   niedziela, 22 listopada 2015 23:20
 • wtorek, 17 listopada 2015
  • Zakaz modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe

   Episkopat na temat ,,grzechu pokoleniowego” i ,,uzdrowienia międzypokoleniowego” (KAI 16 listopada 2015)

   „Jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie jest grzech pierworodny”, który jest usuwany na chrzcie świętym – czytamy w opinii teologicznej przedstawionej przez Komisję Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. W opinii podkreśla się również, że „Kościół od samego początku naucza, że grzech jest zawsze czymś osobistym i wymaga decyzji woli. Podobnie jest z karą za grzech. Każdy osobiście ponosi karę za swój grzech. Wyraźnie pisze o tym św. Paweł w Liście do Rzymian, że „każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu” (Rz 14,12)”.

   „‘Reinkarnacja grzechu’ czy też ‘przechodzenie’ grzechu na kolejne pokolenia, o którym nauczają zwolennicy ‘uzdrowienia międzypokoleniowego’, nie ma uzasadnienia ani w Piśmie św., ani w Tradycji i nauczaniu Kościoła. Tego typu bezpodstawne idee są bardzo niebezpieczne dla życia duchowego wiernych i samej doktryny Kościoła” – czytamy we wspomnianej opinii teologicznej.

   W związku z tym, na wniosek Komisji Nauki Wiary KEP, który został przedstawiony podczas 370. Zebrania Plenarnego (Warszawa w dn. 6-7.10.2015) Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o zakazie celebrowania Mszy świętych i wszelkich nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z „grzechów pokoleniowych” czy o „uzdrowienie międzypokoleniowe”. Jednocześnie Biskupi polscy przypominają o różnych formach modlitwy o uzdrowienie chorych, także w ramach liturgii Mszy Świętej, celebrowanych zgodnie z przepisami liturgicznymi.

   P.s.Informuję o tym i podporządkowuję się decyzji Konferencji Episkopatu Polski bo na tym blogu ustosunkowywałem się pozytywnie do wyżej wymienionej sprawy we wpisach pod datą 11 listopada i 27 grudnia 2004 r.

   BP KEP, tk / Warszawa

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 listopada 2015 23:26
  • Charyzmat eschatyczny marianów.

   Prowadziłem dzień skupienia dla mariańskiej wspólnoty zakonnej w Sulejówku na temat charyzmatu eschatycznego naszego Zgromadzenia.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 listopada 2015 23:00
 • poniedziałek, 16 listopada 2015
  • Odpust na Stegnach

   Uczestniczyłem w odpuście parafialnym ku czci Matki Bożej Miłosierdzia w parafii księży marianów w Warszawie na Stegnach.Ks.proboszcz Bogusław Binda MIC z Radą parafialną zaprosili na tę uroczystość z okazji roku życia konsekrowanego wszystkich księży i braci marianów oraz siostry zakonne ze Zgromadzenia Imienia Jezus, którzy do tej pory pracowali w tej parafii.Ze znanych osób był ks. Adam Boniecki.Po Eucharystii wszyscy uczestnicy liturgii zostali zaproszeni na poczęstunek do dużej sali w pobliskiej Szkole Integracyjnej.Miło mi było spotkać wiele osób z różnych wspólnot z tej parafii, którymi opiekowałem się przed ponad dziesięć lat temu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 16 listopada 2015 23:46
 • czwartek, 12 listopada 2015
  • Diecezja witebska

   Dziś przypada wspomnienie liturgiczne św. Józafata, biskupa i męczennika, który został zamęczony w Witebsku (dzisiejsza Białoruś).Jest patronem diecezji witebskiej.W latach 2000-2002 miałem okazję pracować w kilku parafiach tej diecezji:w Witebsku pw. Jezusa Miłosiernego, w Orszy pw.św. Józefa, w Lepielu, Łyntupach i Kamajach.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   czwartek, 12 listopada 2015 23:58
 • poniedziałek, 09 listopada 2015
  • 50-lecie wspólnoty Arka

   Zokazji 50-lecia wspólnoty Arka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ukazał się w październikowym numerze "Słowa wśród nas" artykuł Jamesa Archera pt."Życie wśród przyjaciół.Obrazy z życia wspólnoty Arka".Z zainteresowaniem go przeczytałem.Założyciela tej wspólnoty Jeana Vanier spotkałem w latach 90-tych poprzedniego stulecia w siedzibie Wydawnictwa Księży Marianów na Stegnach w Warszawie.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 09 listopada 2015 23:25
  • Odwiedziny cmentarza w Sulejówku Miłosnej

   Wczoraj odwiedziłem na cmentarzu w Sulejówki Miłosnej grób mojej cioci Teresy Boruckiej zmarłej kilka lat temu i zmarłego niedawno jej syna Ryszarda.Pomodliłem się i zapaliłem znicze.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 09 listopada 2015 23:12
  • "Radio Maryja" w Elblągu

   Słucham audycji "Radia Maryja" z Elbląga.Radio gości w placówce ojców redemptorystów z okazji 283.rocznicy ich powstania.Ojcowie redemptoryści prowadzą tam Sanktuarium Matki Bżej Nieustającej Pomocy.Tematem audycji jest życie konsekrowane. W Elblągu też pracują księża marianie i mamy sporo powołan z Elbląga.Wspierają ich rodzice, którzy mieszkają na terenie różnych parafii w Elblagu".Ja osobiście gościłem dwa razy w Elblągu:

   - raz w 1982 r. podczas rajdu rowerowego na trasie z Grudziądza do Stoczka Warminskiego.

   - drugi raz około 1990 r. na pomocy duszpasterskiej w okolicach Bożego Narodzenia w parafii księży marianów(głównie konfesjonał).Wówczas pracował tam z dużym powodzeniem śp. ks. Janusz Zawadka MIC.

   Obecnie pracuje ze mną w Sulejówku ks.dr Artur Radacki, który pochodzi z Elbląga.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 09 listopada 2015 22:59

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Autorzy

Zakładki

Kanał informacyjny